ASEAN Telecom Sp. z o.o.
Al. Krakowska 67C 05-552 Jabłonowo

WSPARCIE TECHNICZNE

Naszym klientom zapewniamy 24h wsparcie techniczne:

NOC (Network Operations Center)
+48.22.2928900
+48.22.2928901 (fax)
noc@asean-telecom.pl

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

×

Oferta

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność skupia się na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej lub internetowej, obsłudze informatycznej firm, instalacji telewizji przemysłowej oraz systemów alarmowych. Parametr świadczonych usług, na który położony jest nacisk to szybkość i niezawodność, a podstawową zaletą korzystania z usług jest szybka reakcja na potrzeby Klienta.

Dostęp do sieci Internet – W oparciu o infrastrukturę teletransmisyjną węzeł oferuje wysokiej jakości dostęp do sieci Internet. W zależności od potrzeb Klienta, można zaproponować różne opcje dostępu do sieci Internet, co przekłada się na bardzo atrakcyjne warunki zakupu pasma – szczególnie dla większych przepustowości. Oferujemy łącze dedykowane, symetryczne klasy operatorskiej oraz monitoring zestawionego łącza. Dzięki technologii point-to-point (radiolinii dedykowanej) oferujemy przepływności od 5 Mbps/s do 100 Mbps/s.

Telefonia stacjonarna lub internetowa – Brak korzystania ze zbędnych pośredników przekłada się na wysoką jakość połączeń oraz atrakcyjne ceny. Oferujemy pełną przenaszalność działającej numeracji klienta oraz preferencyjne stawki abonamentowe w zależności od ilości linii. W przypadku generowania większej ilości ruchu – oferujemy atrakcyjne stawki oraz upusty.

Wykonanie i obsługa monitoringu CCTV – Usługa polega na  wykonaniu monitoringu CCTV, a w późniejszym okresie na dozorze zainstalowanych urządzeń tworzących system monitoringu wizyjnego w  celu zapewnienia ciągłej sprawności systemu oraz szybkiego usuwania  ewentualnych usterek (dokonywanie napraw drobnych usterek np. błędy w  konfiguracji, ponowne wizowanie kamery, czyszczenie, hermetyzacja  puszek łączeniowych, obsługa zdalna przez Internet).

Instalacja systemów alarmowych –  Usługa polegająca na świadczeniu  usług w zakresie projektowania i instalacji systemów alarmowych i  słaboprądowych, obsłudze systemów zabezpieczeń technicznych, urządzeń  elektronicznych oraz nadzór nad instalacjami w obiektach.

Obsługa informatyczna – Usługa polegająca m.in. na utrzymaniu w sprawności infrastruktury informatycznej w siedzibie Klienta, podjęciu działań serwisowych w ciągu godziny od zgłoszenia, prowadzeniu nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym Klienta, sporządzaniu miesięcznego raportu z wykonanych prac.

UNIKALNE CECHY PROPONOWANYCH USŁUG

Szybkość działania

Podstawową zaletą korzystania z usług Asean Telecom Sp. z o.o. jest szybka reakcja na potrzeby Klienta. Staramy się skrócić czas uruchamiania usług do minimum. Posiadane rezerwy w zasobach pozwalają także ekspresowo zmieniać parametry usług – szczególnie dotyczy to przepustowości łącza do sieci Internet.

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy wszystkie usługi z sektora IT, potrzebne operatorom telekomunikacyjnym lub wymagającym klientom biznesowym. Pozwala to na poczynienie znacznych oszczędności związanych z uzyskaniem dostępu do wybranych usług oraz z późniejszym ich utrzymaniem.

Dostępność usług

Parametr świadczonych przez nas usług, na który kładziemy bezwzględny nacisk to dostępność sieci i systemów. Stosowane przez Asean Telecom wysoce zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają na zachowanie dostępności systemów Klienta na poziomie zbliżonym do 100%.

ASEAN Telecom Sp. z o.o.
Al. Krakowska 67C 05-552 Jabłonowo